måndag 17 oktober 2011

Budget och plan i ekonomisk svåra tider

Idag har vi i landstingsmajoriteten presenterat budget och plan i hela länet. Tyvärr så drabbas även vi av lågkonjukturen och skattekraften ser sämre och sämre ut. Om vi som ändå är ett landsting med god ekonomi ser svårigheter de kommande åren, undrar jag hur de landsting som redan nu har ett underskott, ska klara av det. Det krävs att regeringen går in och hjälper kommuner och landsting med att klara av välfärden! Trots att ekonomin är i svajning så satsar vi 800 miljoner denna mandatperiod på byggnader och systematiska förbättringar. Vi tar även andra viktiga steg i planen. Vi ska genusgranska landstingsplanen för att försäkra oss om att våra satsningar blir jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Som en del i patientsäkerhetsarbetet ska större fokus läggas på den könsuppdelade statistiken utvärderingar göras kontinuerligt och vid skillnader så ska det åtgärdas. Kulturen ser vi som en framgångsfaktor i hälsoarbetet, både i det förebyggandet som i rehabiliteringen.

Borgarna är missnöjda som det ska, men rätt kul är det när den ena företrädaren säger att vi inte gör några satsningar alls, medan den andra borgerliga företrädaren tycker att det är allianssatsningar i vår budget! Hmm undrar vilket som är värst.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar