tisdag 4 oktober 2011

Borgerlig valfrihet

Valfrihet! Vilket innehåll har det ordet fått? Sänkta skatter så att vi får mindre i statskassan för att på så sätt urholka den offentliga sektorn. Då skapar man större valfrihet hos dem som har möjlighet att öppna privata vårdcentraler och skolor. Regeringen skapar en marknad för privata utförare när de slår sönder ett välfungerande och demokratiskt behovsstyrt system. Tror verkligen borgarna på att det handlar om en jämlik valfrihet för  alla medborgare? Tror de att när alla blir sjuka så vill alla hellre leta reda på vem av de olika utförararna som är bäst lämpad, än att gå till närmsta vårdcentral/sjukhus? Tror de att alla har den förmågan vid ett sjukt tillstånd? Den orken? Jag läser i Dagens Samhälle, nr 33, att de med störst behov har svårast att välja. En självklarhet men som tyvärr inte stoppar borgarnas vansinniga politik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar