onsdag 5 oktober 2011

Kultur för livet

Vilken roll kan kulturen spela för utvecklad välfärd och hållbar utveckling i Kalmar län? Den frågan hoppas jag få svar på när jag imorgon åker på en Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet i Malmö.

Kulturen är en betydelsefull faktor, både för att förebygga ohälsa, men även som en del i tillfrisknandeprocessen. Jag tror att om vi integrerar kulturen i hälsoarbetet så är det en framgångsfaktor på många sätt. Kunskapen om kulturens betydelse för hälsan har ökat. Det finns ett tydligt samband mellan kultur och hälsa, det har forskningen visat på senare år. Idag vet man att kulturaktiviteter kan vara hälsofrämjande och utgöra ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling.Konferensens syfte är att förmedla kunskap och inbjuda till dialog om forskning och praxis inom området kultur, hälsa och livskvalitet. Konferensen vill utmana till nya otraditionella samarbeten och lyfta fram kulturens roll för hälsa och välfärd i Norden. Det ska bli spännande vad jag kan ta med mig hem och utveckla det som vi i landstingsmajoriteten har skrivit in i planen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar