måndag 10 oktober 2011

Utveckla vården genom kulturen!


Kultur och hälsa tycker vänsterpartiets landstingsgrupp är väldigt viktigt därför skrev vi följande;
Vården befinner sig i en ständigt utvecklande fas genom forskning. Hjärnforskningens utveckling har inom den senaste tiden expanderat kraftigt. Nya rön har fastlagt kopplingen till kulturen och dess effekter när det gäller rehabilitering. Vid sövning och uppvaknanden har musik använts. Likaså inom tandvården.
I Helsingborg har man genomfört ett pilotprojekt under namnet ”Kultur på recept”. Under ett år har 24 långtidssjukskrivna deltagit i projektet. Det huvudsakliga syftet har varit att utveckla en modell för hur rehabilitering med stöd av kultur kan organiseras och genomföras till långtidssjukskrivna. Diagnosgrupperna har varit depressioner, stress och ångest, långvarig smärta i nacke , axel, rygg samt generaliserad smärta. För en majoritet av deltagarna har det handlat om en kombination av värk och psykologiska besvär. Mångfald och variation parat med sammanhang och gemenskap har varit viktigt. ”Kultur på recept” har använt sig av två hälsogenererande processer – gruppen och kultur. Kulturpedagoger har genomfört aktiviteter i sång, musik, konst, trädgård eller museibesök.
Fokus har i det här projektet varit att bejaka det friska hos varje individ och inte enbart med fokus på själva sjukdomen. Utvärderingen visar att modellen har varit möjlig att fullfölja med ett gott resultat.
I Kalmar Län har vi möjlighet att utveckla vår vård med kulturen som en
en friskfaktor i verksamheten. Låt oss använda våra kulturinstitutioner i en samverkan med vården ! Här finns oändliga möjligheter till utveckling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar