måndag 10 oktober 2011

Världsdagen för mental hälsa

Gunilla Johansson (s) som är ordförande i funktionshinderrådet och jag har idag en insändare  i Östran för att uppmärksamma vår duktiga personal och brukarorganisationer; 

Idag är det Världsdagen för mental hälsa.
Den firas varje år runtom i världen för att uppmärksamma frågor som rör psykisk sjukdom och funktionsnedsättning. Enligt WHO definieras mental hälsa idag inte enbart utifrån närvaro/frånvaro av psykiska störningar eller problem, utan innefattar alla psykologiska och sociala aspekter som bidrar till individens välmående.

Psykisk ohälsa är något som berör de flesta av oss någon gång i livet och förekommer i alla kulturer och kan vara tillfälliga men även livslånga. De kan vara följder av eller orsaker till andra hälsoproblem som stress eller bero på ärftliga faktorer men psykisk ohälsa förvärras alltid av fattigdom och socialt utanförskap. Samtidigt är en god mental hälsa en förutsättning för att må bra och för att fungera ihop med andra människor och kunna var delaktig i samhället.
Det är en utmaning för hälso- och sjukvården att erbjuda bästa möjliga vård till alla utifrån deras behov. Vi måste hela tiden göra mer för att integrera ett medvetande om mental hälsa i alla aspekter av planeringen av och i hälso- och sjukvården på alla nivåer. För att göra vården bättre och mer säker är det nödvändigt att på fler sätt involvera patienter och anhöriga i detta arbete.
Vi vill därför på denna världsdag för mental hälsa, hylla allt det goda arbete som vår personal gör dagligen och alla de organisationer som på olika sätt gör fantastiska insatser för att uppmärksamma och lyfta dessa frågor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar