onsdag 19 oktober 2011

Fokus på neuropsykiatri!

Idag har psykiatridelegationen haft en temadag om neuropsykiatriska funktionshinder. Det var en mycket givande dag som började med en patientberättelse. Robert som har aspergers syndrom delade med sig av sitt liv på ett fantastiskt sätt. Att det var först när han började på folkhögskola som han hittade sin identitet och när han läste på KOMVUX i sin egen takt som han fick höga betyg. När han fick sin diagnos i vuxen ålder var det en stor lättnad för honom då det gav en förklaring till många saker i hans liv. Robert var nöjd med den hjälp och den vård han har fått och fortfarande får, men han anser att arbetsmarknaden bara utgår ifrån att alla ska vara lönsamma i ett kort perspektiv. För honom var det skönt att till slut, efter en lång kamp, bli förtidspensionär, men för samhället är det en förlust då han besitter stor kompetens.

Dagen fortsatte med ett brett innehåll med olika perspektiv från alla delar av psykiatrin och länet. Diskussionerna blev många och det skapades nya frågor men också en större insikt. Organisationsfrågorna och samverkan i länet var det stort fokus på men även mer samhälleliga och övergripande tankar framfördes tex:
- Att samhällets förändringar tydliggör symtomen av psykiska funktionshinder.
- Ska individen anpassas efter samhället eller ska samhället se till att integrera alla personer?
- Vill vi smalna av normalitetsbegreppet för att verkligen hitta en ohälsa så tidigt som möjligt? Eller är det bättre att psykiatrin jobbar för att vidga normalitetsbegreppet så att färre känner sig annorlunda?
- Hur ska vi hindra att utredningar inom neuropsykiatrin inte ses som en luckrativ marknad?

Jag vill rikta ett STORT TACK till alla som var med, särskilt vår patient Robert, Olle Hollertz, Jessika Grimheden, Lars Borg och Annika Forsgren!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar