lördag 8 oktober 2011

Norrköpings äldreomsorg

I Norrköping är det Vänsterpartiet som har ansvar för äldreomsorgen. Den har fått goda betyg i Öppna Jämförelser och i PROs äldrebarometer. Några politiska ställningstagande de har genomfört för att nå dessa goda resultat är att de har sagt nej till LOV, bygger ut de särskilda boenden, utvecklar anhörighetsstödet, har heltid som rättighet och deltid som möjlighet dessutom har de särskilt boende  för dem med finskt och asyrrisk/syrianskt modersmål. Det är en valfrihet som vi tror på, där de som behöver omsorg kan välja vad de ska få, inte enbart en etableringsfrihet för företagare eller vårdbolag. Vänsterpartiets kampanj "Vem ska hjälpa mormor?" utgår just ifrån en äldreomsorg som vi själva vill ha när vi blir gamla och en omsorg som vi och våra söner vill jobba med!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar