tisdag 13 december 2011

Det regionala mervärdet.

Regionförstoring handlar om självstyrelse, tillväxt, samspel och indelning enligt Bo Per Larsson från Sveriges Kommuner och Landsting. Jönköping,Stockholm,Halland och Gotland vill behålla sin nuvarande indelning liksom Västra Götaland.Jönköping vill bilda egen regionkommun 2015 men vill utöka samarbetet med sina länsgrannar med sikte mot en regionförstoring 2019.

De som vill bilda nya regioner tillsammans är Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne, Norrbotten och Västerbotten,Jämtland och Västernorrland, Örebro, Västmanland och Sörmland. Där det är ovisst är Östergötland,Värmland, Dalarna och Uppsala.Vi har tre storregioner som har mer än 50% av Sveriges befolkning och vårt BNP, Storstockholm, Skåne och Västra götaland.

Om dagens planer och avsiktförklaringar blir verklighet så kommer det finnas några riktigt stora regioner och flera små regioner/län och frågan är om det är det bästa för demokratin och hela Sveriges utveckling. "Det kommer att ta tid innan Sverige till fullo kan dra nytta av det regionala mervärdet" avslutade Bo Per Larsson sin redovisning om hur regionfrågan ser ut i hela landet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar