onsdag 14 december 2011

Ironman i Kalmar

På dagens regionförbundsstyrelse har det levererats lite spännande saker. En halv miljon har regionförbundet fått för att integrera jämställdhetsarbetet i arbetet för en utveckling av regionen. Det är mycket viktigt då det har visat sig att just i Kalmar län har vi en osedvanligt tradionell och konservativ könsfördelning i bland annat arbetslivet.

Det jobbas energiskt för att Ironman ska kunna genomföras i Kalmar. Det är det enda stället i hela Skandinavien som arrangerar denna internationellt prestigefyllda tävling. Detta kommer att bidra till ökat antal besökare, ökade intäkter men även en stärkt folkhälsa. Det har visat sig att både innan och efter större tävlingar så ökar medlemsskapet på gym och i idrottsföreningar. Dessutom används både elitidrottarna och de lokala idrottsprofilerna som goda förebilder i det drogförebyggande arbete. Så trots att jag mest ser värk och skador i denna typ av idrottsarrangemang tror jag på att det verkligen kan föra något gott med sig.

För övrigt vill jag rekomendera ett besök på Vida museum!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar