tisdag 6 december 2011

Villkorat ja till sydsvensk region

Nu är det klart att Kalmar län ställer sig bakom en avsiktsförklaring att bilda en sydsvensk region, men inte utan villkor. Nästan inget parti har en partilinje utan det handlar mest om var man bor vad man tycker om regionen. Självklart tycker de norra delarna av länet att det blir konstigt att gå ihop enbart söderut, men det finns inget annat alternativ. Alla vill ha en större region, och det är viktigt. Alla kommunfullmäktigen har gjort sina val och 8 av 12 förordar en sydsvensk region men flera vill ha tillägget att det inte är det första alternativet.  Nu har vi ett stort jobb att se till att alla partier och åsikter är med när arbetet med hur den demokratiska processen ska se ut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar