onsdag 7 december 2011

Hälsa för hela människan

Igår hade vi funktionshinderråd där våra verksamhetschefer fick visa på hur funktionshinderplanen används aktivt i deras verksamheter. Jag kunde tyvärr bara vara med från lunch men hann att höra på Hälso-och sjukvårdsdirektören och förvaltningschefen för Bildning. För att öka tillgängligheten på våra sjukhus har bl a alla nya skyltar blindskrift, det är höj- och sänkbara informationsdisker och markerade ledstråk. Röda korset-värdinnor finns på alla tre sjukhus och gör fantastiska insatser och  man jobbar generellt med individuella vårdplaneringar för att i största möjliga mån ta hänsyn till alla patienters behov. För dem som jobbar på våra folkhögskolor är det som står i funktionshinderplanen en del av deras vardag. På våra folkhögskolor jobbar man utifrån att hälsa gäller hela människan och att bemötande är avgörande för våra medmänniskor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar