söndag 5 juni 2011

Personal till svårast sjuka i första hand!

Börjar bli riktigt trött på all skit som Pierre Edström skriver om mig och oss rödgröna. Jag visade på landstingsfullmäktige tydligt upp handlingsplaner som både psykiatriförvaltning och personalenheten har för att se över personalbristen. Allt ifrån att se över varje avdelning så att det är en god arbetsplats till att använda löneinstrumentet som redan görs vad det gäller PTP (praktiktjänst för färdiga psykologer) som får 27 500 i månaden, att jämföra med Lund där de får 20 000 och Stockholm där de får 22 000. I mitt svar på Pierres interpellation skrev jag att vi även kan tänka oss okonventionella metoder, som tex att ta direktkontakt med psykologer som görs i andra län. Men det ville Pierre få till att det var trolleri vi skulle använda oss av! Det är däremot Pierre som kräver trollerikonster om han tror att vi politiker kan fixa fram psykiatriker och psykologer. Visst är det oerhört tråkigt att Unga Vuxna i Västervik har stängt för sommaren och kanske ända till november, men det psykiatrin har dragit bort är EN personal, för att hon behövs för de svårast sjuka på BUP, de andra finns kvar, från vuxenpsykiatrin, socialen, skolan. Dessutom finns en fullbemannad Unga Vuxna och BUP i Oskarshamn till stöd. Tycker Pierre att det är bättre att vi stänger BUP i Västervik istället för att använda personalen till de svårast sjuka??

Just pga av att Unga Vuxna är sårbart vill vi se över det så att det blir en mer stabil organisation. I Vimmerby ville kommunen dra bort sin personal och då faller Unga Vuxna där, nu står vi med fem vakanta tjänster i Västervik och då måste vi alltid välja de svårast sjuka först. Därmed inte sagt att barn och unga står utan vård, vården finns där hela tiden, men för att fortsätta med det goda arbetet som har gjorts med Unga Vuxna måste vi säkra det arbetssättet så att det inte blir så sårbart. Det är det vi vill göra utifrån den utvärdering av Unga Vuxna som är på gång.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar