fredag 27 maj 2011

En dag i Vimmerby

Det är många spännande saker som händer i vårt län men det är lite sorgligt att jag har upptäckt det som först när jag jobbar som politiker. Nu har vi regionförbundets arbetsutskott på Astrid Lindgrens Näs, som är en samlingsplats i Vimmerby för kunskap, kultur och upplevelse. Vi har fått information av Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge som har funnits i 200 år och har hand om våra tre naturbruksgymnasium, Helgesbo-, Ingelstad- och Gamleby gymnasie. Vi har även tittat på mål och strategier för vår infrastruktur i länet. 2020 ska vi kunna åka till Stockholm på tre timmar. Resenärer med KLT ska öka från 6 miljoner per år till 8 miljoner och det ska gå färja från Oskarshamn till Lettland. Det är några mål och jag hoppas att vi med vår ambitionshöjning inom kollektivtrafiken kommer att kunna göra mycket mer.
Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi är på gång och jag är nöjd med att de tog med mina synpunkter från förra mötet så nu lyfts våra folkhögskolor och folkbildningens roll för den regionala utvecklingen fram. Kulturplanen är nu så färdig den kan bli och ska ut på remissrunda över sommaren till alla berörda och ni som inte får den kan läsa den på nätet, på regionförbundets hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar