tisdag 17 maj 2011

Kollektivtrafik och borgerligt krumbuktande

Igår tog vi ett historiskt beslut om att göra en stor och nödvändig satsning på kollektivtrafiken i länet. Nödvändig för oss alla som bor här så att vi kan ta oss till skola, jobb, kulturevanemang, kunna resa över hela länet på ett miljövänligt och bra sätt. Även nödvändigt för att locka till oss fler människor som vill bo i vårt län, då vi är ett av de tre länen i hela landet som minskar sin befolkning. Att detta behövs är alla kommuner, näringsliv och landsting rörande överens om. För att klara av denna ambitionshöjning av vår järnvägstrafik och busstrafik behövs en skattehöjning. Som tur är har vi redan en av de lägsta landstingskatterna i landet och jag är övertygad om att dessa öronmärkta skattepengar kommer att vara det stora flertalet till stor glädje.Varför blir det då en debatt på landstingsstyrelsen. Centern hävdar att inga diskussioner eller utredningar har gjorts. Trots att detta har utretts och stötts och blötts sedan 2006 i Regionförbundet där alla kommuner är med, dvs en större spridning än bara vi i landstingsstyrelsen! Centern tror också att man kan rationalisera fram en 100 miljoner varje år.....Folkpartiet vill ha en förbättring och kanske kan tänka sig att höja skatten lite för att klara det, men bara kanske. Kristdemokraterna vill absolut ha ambitionshöjningen men vill inte betala för den. Moderaterna är tysta. Borgarna måste någon gång ta ansvar för allt de vill ha mer resurser till! Tydligt är ju att ju mer man privatiserar det som egentligen ägs av hela svenska folket och ger skattelättnader för dem som redan har, ju mindre finns det kvar för välfärd och gemensamt ansvar för dem som behöver mest och ingenting för satsningar för det som kommer alla till del. I dagens Barometer kan vi läsa att även experten Lars Calmhed säger att regeringen håller på att urholka finanserna för vår gemensamma välfärd. Dags för borgarna i Kalmar att inse vilka konsekvenser det blir av regeringens politik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar