torsdag 5 maj 2011

Alkoholförsäljning drabbar inga som har alkoholproblem!

Så resonerar den borgerliga majoriteten i Regionförbundet, vilket tycker jag, vittnar om deras människosyn. De tror helt enkelt inte att någon som är i riskgrupp för ett alkoholberoende skulle kunna ta sig till en gård som säljer alkohol! Det finns inte ord för den ilska jag känner vid ett sådant uttalande och ett sånt beslut! Mot den rödgröna oppositionens reservation togs igår ett mycket positivt beslut om gårdsförsäljning, istället för att som arbetsutskottet föreslagit, låta utredningen ha sin gång och vänta med beslut tills en konsekvensanalys av folkhälsan har gjorts. Att dessutom vid sittande bord ändra AUs beslut gör inte saken bättre!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar