söndag 1 maj 2011

Första Maj i Nybro

Efter en härlig demonstration, musik och sång och tal av Robin och Kaj höll jag mitt anförande:

Vi har nu haft en borgerlig regering i nästan fem år. Det är fem ohyggliga år av nedmontering av den svenska välfärden. Fem år av ökade klass-skillnader, sociala klyftor, utanförskap och en fruktansvärd orättvisa. Vi som redan har ett jobb har premierats med skattelättnader, vi får fler hundralappar i månaden som vi vet att de som allra mest behöver dessa pengar har fått betala. De som inte har förmåga eller fått möjlighet att få ett arbete betalar för våra extrapengar. De sjuka straffas dubbelt och vi vet att tusentals människor har blivit av med sin sjukersättning i Reinfeldts Sverige som stenhårt jobbar på att var och en bara ska tänka på sig själv och att ingen solidaritet finns. Här har vi i Vänsterpartiet en stor viktig lucka att fylla. Att visa på att vi människor i grunden är solidariska. Att vi vill ha ett samhälle där var och en ger och får efter möjlighet och behov. Det är numera vetenskapligt bevisat att alla i ett samhälle mår bättre av en rättvis fördelning och ett jämlikt och jämställt samhälle och det måste vi envist bevisa att det inte är en utopi utan en självklarhet! Vi måste slåss för rättvisan!

En viktig del av välfärden är naturligtvis sjukvården. Efter fem år av högerregering med siktet att så få som möjligt ska tjäna största möjliga kvantitet med pengar ser vi privatiseringen öka lavinartat i vissa landsting. Och det är inte vårdcentraler som tas över av dem som jobbar där, nej, lönsamma vårdcentraler köps upp av stora vårdbolag som i sin tur ägs av riskkapitalbolag. Deras enda syfte är att tjäna pengar! Köpa så billigt som möjligt och sälja så dyrt de bara kan och lägga vinsten i ett skatteparadis. Det är dit våra skattepengar går. Minst fyra miljarder skattekronor försvinner från svensk sjukvård. Lika mycket som 10 000 undersköterskor. Som vi har betalt skatt för och som vi skulle behöva men som nu blir en privat vinst som inte på något sätt kommer Sverige till del. Det är så det ser ut i det borgerliga Sverige, där det har blivit helt ok att sälja ut det som alla vi bosatta i Sverige har betalat för och har rätt till! I Kalmar län, med rödgrönt styre, har vi trots tvingande lagar försökt att begränsa privatiseringens allra värsta sida. Vi har en sjukvård som styrs demokratiskt och där patienten ska få vara med i högre grad och bestämma, inte en vård där marknaden styr med risk att patienterna blir en handelsvara. Vi ser hälsa som en grundläggande rättighet, folkhälsan en angelägenhet för hela samhället och sjukvården en viktig del av den gemensamma välfärden. Men det finns mer att göra än att mota bort vårdbolag och riskkapital. Det är Vänsterpartiets uppgift att föra talan för de svagaste i samhället. Särskilt nu när kommuner och landsting får mindre statsbidrag är det den gruppen som alltid blir förlorarna. Vi måste skrika oss hesa så att skattepengarna inte går till vinster men också för att resurserna ska fördelas rättvist efter behov, till dem som mest behöver vård och omsorg. Det är ett viktigt mål för oss som är politiskt förtroendevalda i landstinget.

En annan viktig uppgift för oss i landstinget och för oss alla vänsterpartister är att frenetiskt och med en åsnas envishet kämpa för jämställdheten, och det är svårt. Vi vet att under det borgerliga styret så har inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män ökat, vi vet att andelen kvinnor och ensamstående mammor som lever under fattiga förhållanden ökar. Vi vänsterpartister måste i vardagen som i parlamenten slåss för en jämställd föräldraförsäkring, en barnomsorg på obekväma arbetstid och förbättra äldreomsorgen. Vi vet att det är kvinnor som är förlorarna i dagens system men de stora vinnarna om vi får fler pappor som tar föräldraledigt, om det finns möjlighet för ensamma mammor att ta ett jobb som är på kvällar och helger och att det är kvinnornas extraarbete som minskar om kommunernas omsorg ökar. Sist men inte minst är vår kamp för rätten till heltid. Och jag tror att vi i Vänsterpartiet tydligt måste driva den frågan liksom sex timmars arbetsdag. Det är kvinnor som tvingas jobba deltid inom vården och omsorgen men det är också kvinnor som frivilligt eller ofrivilligt jobbar sex timmar för att orka ta hand om oavlönat hushållsarbete. Dessa kvinnor har rätt till en heltidslön!

Vi har tre år på oss nu. Att visa på gator och torg, i trappuppgångar och på skolor och arbetsplatser att vi är det parti som slåss för rättvisa, som kämpar för jämlikhet och jämställdhet och som står på de svagas sida, som ger röst åt dem som står utanför och har tappat tron på politiken. Det är vi kamrater som måste vända Sverige från ett egoistiskt samhälle fullt av utanförskap till ett Sverige fullt av solidariska individer som vet att tillsammans kan vi förbättra världen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar