måndag 17 januari 2011

Allas rätt till jämlikhet och jämställdhet

Vänsterpartiet har lagt in fler motioner med intentioner på att öka jämlikheten och jämställdheten.I en motion efterfrågas ett jämställhetsperspektiv i den framtida strategin för funktionshinderpolitiken med en utredning om levnadsvillkoren för flickor och kvinnor med funktionsnedsättning, då man bland annat vet att kvinnor med funktionshinder är dubbelt utsatta. Dessutom konstateras det i regeringens uppföljning av handikapp-politiken att pojkar och män med funktionshinder tilldelas en större del av samhällets insatser.En annan motion tar upp hur viktigt det är att ursprungstanken bakom LSS och möjligheten att leva ett liv som andra återupptas. Det handlar om de nya bedömningarna som Försäkringskassan gör och som har gjort att hundratals funktionsnedsatta har blivit av med sin personliga assistans. Detta kan innebära en personlig katastrof för dessa människor och denna nya "praxis" stämmer inte överens med de åtagande Sverige har enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.Dessa två motioner är under behandling och trots att det politiska korrekta i alla läger är att funktionsnedsatta ska behandlas jämlikt och jämställt är jag rätt säker på att de avslås av högerfalangen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar