söndag 23 januari 2011

Patientsäkerhet

Nu har vi börjat våra studier om hur vi ska kunna förbättra patientsäkerheten, allt för att kunna erbjuda Sveriges säkraste sjukvård 2014. I veckan var vi i den rödgröna landstingsmajoriteten, och även från det borgerliga blocket, uppe i Stockholm och blev fullmatade av information. Det finns mycket att göra. Men vi får inte glömma jämlikheten och jämställdheten som faktiskt är två grundbultar för patientsäker vård. Nu har jag flera gånger lyssnat på radion om att det är olika status på sjukdomarna och att statusen förändras till det bättre om "kvinnosjukdomar" även blir sjukdomar för män. Likaså är det då för läkare inom de olika områdena och även forskningen. Som exempel nämndes Cancer som högstatus och tarm-och magsjukdomar som lågstatus, som sjukdom och som forskningsområde. Sjukdomens status avspeglas även i vården och bemötandet. Detta måste vi göra synligt för att kunna förändra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar