torsdag 30 augusti 2012

Upphandlingar

Igår träffade vi i Vänsterpartiet som sitter med i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt näringsliv. Vi diskuterade skillnaden på innovationsvänlig upphandling och innovationsupphandling. Det första är när man köper det bästa som redan finns och det sista att man vill handla något som inte finns. Vi tog upp vikten av att efterfråga funktion och om det är ekonomiskt möjligt att upphandla efter livscykeltid och inte efter kostnad. Vi var alla överens om att man måste utvärdera gjorda upphandlingar mycket oftare än vad man gör, om det görs över huvud taget.

Det som var lite spännande var att Svenskt Näringsliv, efter Caremaskandalerna, har insett vikten av kvalitet. De har tillsammans med Almega, friskolorna och  vårdbolag skaffat ett gemensamt kansli och ett projekt. De ska se över villkoren inom vård, skola och omsorg. Självklart behöver även Svenskt Näringsliv en bra fungerande välfärd! De ska också få igång diskussioner kring kvalitet, innovationer och samhällskontrakt och komma med ett förslag till 2013. Kul att de ville höra vilka kvalitetsparametrar vi i Vänsterpartiet tyckte var viktiga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar