fredag 24 augusti 2012

Mera kul

Väntetiden på den psykiatriska akutmottagningen i Kalmar har minskats från fem timmar till ett par timmar. Genom att införa nya verktyg som en ankomstblankett har man lyckat halvera väntetiden samtidigt som patienterna får mer information och bättre bemötande. detta är ett av de förbättringsarbeten som görs hela tiden av landstingets personal i hela länet.

En annan bra aktivitet som är viktig både för den psykiska som den fysiska hälsa är den inspirationsdag om fysisk aktivitet och goda matvanor som Folkhälsocentrum anordnar på Oskarshamns folkhögskola, 7 september 2012. Det är ju väl bevisat att den som rör på sig och äter bra mår bättre, håller sig friskare och minskar risken för att drabbas av sjukdomar som till exempel hjärtkärlsjukdomar,typ-2 diabetes eller psykisk ohälsa.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar