tisdag 14 augusti 2012

Samverkan regionalt och lokalt

Semestern är slut för snart en vecka sedan och mötena rullar på som om ingenting har hänt. Det har varit möte i Båstad med Skåne, Kronoberg och Blekinge och en förening har skapats för att jobba med hur en regionbildning skulle kunna se ut. Viktigt att alla partier nu finns representerade med minst två reprepresentanter från de fyra länen för att en demokratisk förankring ska vara möjlig.

Idag har jag träffat politiker och tjänstemän från Västerviks kommun tillsammans med psykiatridirektören och psykiatrichefen i Västervik. Det var ett konstruktivt möte där vi beslutade att det goda samarbete mellan kommunen och vuxenpsykiatrin ska nu utökas så det inbegriper BUP, barn och ungdomspsykiatrin.  Ibland kan problem som upplevs väldigt stora lösas väldigt enkelt. Samverkan och goda kontakter är nödvändigt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar