torsdag 23 augusti 2012

Samverkan!

Samverkan, samverka, samverka!

 Nyckelordet för att ha en bra verksamhet. Idag har jag varit med om flera goda exempel på bra samverkan. Det finns, men ska finnas mer och tydligare, bra samverkan mellan elevhälsa och landstinget. Det finns, men ska förbättras och utökas, bra samverkan mellan våra folkhögskolor och kulturinstitutioner.

Gamleby Folkhögskolas yrkeshögskoleutbildning inom foto har idag, framgångsrikt, låtit två av sina lärare komma till Kalmar för att se hur de kan samverka med Kalmar Läns Museum och Kalmar Konstmuseum.
Fotoskolan är en av tre yrkesutbildningar inom foto i Sverige och har 16 platser men har alltid minst 80 sökande. 90% av eleverna kommer in på högre utbildning efter avslutade studier i Gamleby.
Vi kan verkligen vara stolta över folkhögskolor i allmänhet och våra fyra folkhögskolor i synnerhet! De har hög nationell status!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar