onsdag 22 augusti 2012

Psykiatri och Kultur

Det känns bra, trots allt jobb som återstår, efter dagens presidiemöten inom psykiatri och kultur, var för sig men även blandade i arbetet för Kultur och Hälsa.

Statens satsningar på psykiatrin kräver att det ska finnas samverkansavtal mellan landsting och kommuner och det är viktigt att vi får vara med tidigt. Förhoppningsvis ska vi lyckas bjuda hit Ing-Marie Wieselgren igen då hon är en av de ansvariga på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för satsningen. Känns också bra att nationellt sett har psykiatrin här en framträdande roll i Landstinget i Kalmar Län och jämförelsevis känner vår psykiatriförvaltning sig delaktig med korta besluts- och informationsvägar. På andra ställen är psykiatrin fortfarande utanför sjukvården som helhet.

kulturfronten är det dags för en revidering av kulturplanen, samtal med kulturinstitutionerna ska bokas in. kulturstipendiater ska väljas och varje styrelsemöte inom regionförbundet ska innehålla kultur på något sätt! Sist men inte minst måste jag berätta att vi förbereder för en kulturell Tankesmedja, efter Kulturnatten i Oskarshamn den nionde november ska vi bjuda in brett till den tionde för att prata kultur. Hela länet samlas i mitten för spännande diskussioner och aktiviteter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar