onsdag 21 mars 2012

Gudrun Brunegård (kd) försvarade den ökande barnfattigdomen på landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige på Forum i Oskarshamn. Frågor som rör ALLA medborgare i vårt län har diskuterats och stötts och blötts. För min del så var jag mest engagerad i diskussionen kring den nya Folkhälsopolitiska planen och de två interpellationer (skriftliga frågor) som var riktade till mig.
Den mest anmärkningsvärda av de två interpellationerna var den från Gudrun Brunegård (KD) där hon tycker att samordningen kring barn och ungas ohälsa dröjer. När det gäller samordning kring barn och ungas ohälsa så är det en fråga som man arbetar med över hela landet, inte minst i vårt län. Men det handar om att samordna tio lagar och riktlinjer med ännu fler aktörer, så visst tar det tid.

Men mest anmärkningsvärt var ändå att Gudrun från talarstolen försvarade den ökade barnfattigdomen och de ökade klyftorna och påstod att regeringen har en politik för att minska barnfattigdomen och klyftorna trots att verkligheten och Rädda Barnens rapport visar på motsatsen. Regeringens politik bidrar tvärtom till den ökande psykiska ohälsa som drabbar barn och unga i Kalmar län i högsta grad. Att hon inte skäms!
Kul var också att Nicke Grozdanovski var med som ledamot för första gången.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar