onsdag 9 maj 2012

Globalt utbyte

När jag arbetade som lärare hade jag även ansvar för elevrådet och vi fick möjlighet att ta emot besök från Sydafrika och även att få åka dit. Den resan förändrade mina elever fullständigt. En så lång resa till helt annan kultur gör att du lär känna dig själv på ett nytt sätt. Möten med andra ungdomar, som trots att de bor på andra sidan jorden, har en helt annan kultur och lever under helt andra förhållande visar ändå att deras tankar går i samma banor. Det är kärlek, chatt, läxor, jobbiga föräldrar etc. Det skapar en gränslös gemensamhet. Resan, studiebesöken och alla möten ger även ett annat sätt att reflektera över Sverige, vårt samhälle och våra värderingar.

I Kalmar jobbar kommunens gymnasieskolor med Globala tillägget som eleverna får välja. Det innebär globalkunskap och möjligheter till utbyte med andra länder mellan lärare och elever. Nu har Kalmar besök från Kenya, Uganda och Sydafrika och det har varit dansuppträdande, teater och igår gruppdiskussioner om intolerans. Jag hade chansen att få vara med och lyssna på elevernas sammanfattning av grupparbetena. De ansåg bland annat att kapitalismen ger en grogrund för intolerans då det fjärmar oss från varandra istället för att ena oss mot orättvisor i samhället. Lagar mot intolerans ansåg de som nödvändiga liksom utbildning i tidig ålder. I Uganda är det förbjudet att vara homosexuell.

 Det var fantastiskt att få lyssna på dessa ungdomar från fyra olika länder med helt olika kulturer och uppväxtvillkor tillsammans föra fram sina tankar och erfarenheter kring intolerans mot homosexuella, hudfärg, kultur, religion och politiska åsikter. Det är oerhört viktigt arbete som genomförs och jag är oerhört glad över att min dotter kan vara med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar