måndag 28 maj 2012

När ska den borgerliga oppositionen i landstinget vakna?

Pierre Edström (FP) har som vice ordförande i landstingets psykiatridelegation i princip lika stor insyn i vad som sker inom psykiatrin som jag har. Eller borde ha åtminstone. För med tanke på att han tillsammans med sina borgerliga kollegor i landstingsoppositionen går ut i en debattartikel och kräver svar om Unga Vuxna så kan man undra om han har sovit sig igenom vartenda möte. På något annat sätt kan jag inte tolka det faktum att han i en debattartikel går ut och kräver svar på just de frågor som diskuterats så flitigt inom psykiatridelegationen. Hade han varit vaken så hade han känt till att Unga Vuxna idag ser väldigt olika ut i länet och förutsätter att kommunen är med på tåget. Drar sig kommunen ur så riskerar verksamheten att falla och ungdomar att drabbas (vilket har hänt i borgerligt styrda Vimmerby).

Under våren har dessutom vi landstingspolitiker, från den rödgröna majoriteten såväl som från den borgerliga oppositionen, träffat företrädare för hälften av länets kommuner för att diskutera samverkansfrågor. Inte minst har det gällt samverkan kring barn och ungas psykiska ohälsa där vi arbetar för att utveckla en stabil modell för att möta ungdomars behov över hela länet. Har hela oppositionen sovit då också? För det kan väl inte vara så att de är så oärliga att de helt enkelt bortser ifrån vad de vet för att få en möjlighet att återigen gå ut och kräva att landstinget arbetar vidare med gårdagens sårbara och osäkra lösningar, som verksamheten Unga vuxna har visat sig vara, i stället för de stabila samverkanslösningar som vi politiker som hållit oss vakna arbetar för att skapa.

Det är just på grund av att Unga Vuxna i nuvarande form är så sårbart som vi vill hitta en mer stabil organisation. Vi vill ha kvar allt det goda arbetet som i dag finns inom Unga Vuxna, men vi vill också utveckla det i en form som bättre klarar av att stå på egna ben för att möta barn och ungas behov över hela länet.

Allt detta hade den borgerliga oppositionen varit medveten om, om man inte sovit sig igenom det senaste året. Frågan nu är: När ska den borgerliga oppositionen vakna upp och inse att vi inte löser dagens frågor med gårdagens lösningar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar