måndag 7 maj 2012

Behov, efterfrågan och orsaker

I helgen har två kreativa kvinnor från landstinget varit i Umeå för att locka nyutexaminerade psykologer hit till Kalmar län och jag håller tummarna för att de lyckades bra. Vi behöver alla vi kan få inte bara för att fylla vakanser utan även för att klara av föräldraledigheter och andra aktiviteter som även landstingets medarbetar måste få ägna sig åt. Vi har nu haft vår andra kommunträff och det finns stora förväntningar på att PSYNK, synkroniseringen av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar, ska komma till stånd överallt. Det har börjat i Nybro som pilotprojekt och en kartläggning ska göras och det är viktigt att det blir tydligt vem som gör vad och att förväntningarna på varandra inte blir fel. Elevhälsa och ungdomsmottagningarna tror jag är väldigt viktiga kring ungdomars hälsa då de möter alla och kan ge ett naturligt stöd och vägledning för annan hjälp. Något annat nödvändigt är att se över vad det är som gör att vi hela tiden har ett ökat tryck på psykiatrin. Vad är det i samhället som gör att barn och ungdomar mår psykiskt dåligt? Ökad arbetslöshet, utan trygghetssystem? Ökad barnfattigdom? För få resurser i en hårdare skola med större utslagning av dem som inte har 100% hjälp och stöd hemma? Ett avsmalnat normalitetsbegrepp? Det finns många orsaker och det är dags att göra det möjligt för kommunerna att sätta in tidiga insatser för alla barn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar