torsdag 10 maj 2012

BUPs vårdgaranti

Återigen hugg och slag från borgarna på psykiatrin. Återigen är det ett ständigt bevarande av nuvarande strukturer. Återigen vill man tolka utveckling som avveckling. Verksamheten liksom den politiska majoriteten i landstinget vill UTVECKLA den psykiatriska vården för unga vuxna, göra den stabilare, knyta till sig fler aktörer som möter våra unga men borgarna vill inte förändra något. Trots flertaliga bevis på att nuvarande organisation behöver förbättras.

 Nu är det ett inslag från Smålandsnytt som det verkar som borgarna inte alls har lyssnat på ordentligt. I det inslag som visar hela intervjun med Bo Lundin, BUPs verksamhetschef, diskuteras hur man kan förbättra vårdgarantin med ytterligare parametrar. Så nej, Pierre Edström, han säger INTE att vi ska avveckla vårdgarantin och det gör inte jag heller. Det han säger, tillsammans med flera verksamhetschefer i landet som har ett nätverk, är att man bör UTVECKLA vårdgarantin så den inte bara ser till tiden. Att behandlingen startar inom 30 dagar garanterar ett första möte men inte att man blir hjälpt. Därför är det viktigt att vårdgarantin ser till hela processen och till kvalitén på behandlingen. Verksamhetscheferna, i dialog med SKL föreslår därför bla vårdplaner, förutom tiden, i vårdgarantin.
Är Pierre Edström emot garanti om kvalitet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar