onsdag 23 maj 2012

Kultur och jämställdhet, två mänskliga rättigheter!

Idag har jag tillsammans med tjänstemännen på Regionförbundet planerat vårt två dagarsmöte för kulturberedningen som vi ska ha i juni. Vi ska träffa våra kulturinstitutioner som vi har överenskommelser med och diskutera ekonomi, prioriteringar och framtid. Jag hoppas på spännande diskussioner och fördjupad samverkan. Den nya statliga "myndigheten" Kulturanalys kommer ner för att informera oss kulturpolitiker för sig och tjänstemännen för sig. Vi har också bjudit in alla ordföringar i alla våra kommuners kulturnämnder och deras tjänstemän. Det är viktigt att vi alla har möjlighet att sätta oss in i kultursamverkansmodellen och att kunna jobba efter en röd tråd från statens krav, RUSen, Kulturplanen och de olika strategierna. Dagen avslutades med partimöte där Ann-Sofie Lagercrants var inbjuden för att berätta om det prisbelönade arbete för jämställdhet som har genomförts i Kalmar Kommun! Det var mycket intressant och det blev bra diskussioner och många goda idéer och arbetssätt att ta med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar