tisdag 15 maj 2012

Viktiga möten kring samverkan

Idag har vi landstingspolitiker och tjänstemän haft vår fjärde kommunträff. Det känns riktigt bra att träffa våra motsvarigheter i kommunerna och diskutera alla de områden som vi samverkar kring. Vi går igenom vårdkedjan för äldre, barn och ungas psykiska hälsa, kunskap till praktik som är en satsning på missbruksvården och familjecentraler. Det ser väldigt olika ut i varje kommun och det finns flera goda exempel att sprida. Tyvärr så verkar samverkan hänga mycket på personerna och på vissa ställen funkar det som på andra ställen är helt omöjligt. Det som är detsamma överallt är att den psykiska ohälsan hos barn har ökat överallt och det samtidigt som antalet kuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer har minskat de senaste årtionden. Över sex år med en borgerlig regering har satt sina tydliga spår i samhället och tydligast hos våra barn och unga som drabbas dubbelt när deras föräldrar blir arbetslösa eller mister sin sjukförsäkring. Att de borgerliga kommun- och landstingspolitiker inte inser att det samhälle som skapats under deras regering är en av orsakerna till den ökande psykiska ohälsan är pinsamt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar