måndag 21 maj 2012

Jämlikhet och jämställdhet i regionsjukvården

Idag var jag på ett mycket informativt möte med regionsjukvårdsnämnden som består av politiker och tjänstemän från landstingen i Östergötland, Jönköping och Kalmar. Först var det om hälsofrämjande strategier som ska främja och förbättra individens egna upplevda hälsa. Man pratade om god folkhälsa i betydelsen att den ska vara så jämlikt fördelad som möjligt. Det kändes nästan som ett hån med tanke på den borgerliga regeringens politik!

Men det är ett viktigt arbete som bedrivs i vården för en bättre folkhälsa. Några viktiga områden att jobba med för en förbättrad livskvalitet är tobak, fetma, diabetes och alkohol. Rökning,alkoholkonsumtion och dåliga matvanor har ökat markant i vår region och den fysiska aktiviteten är dålig, särskilt i Kalmar län. Vi vet att detta är en klassfråga därför är det viktigt att rådgivning, utbud och vård finns där behoven är som störst för att kunna bryta dåliga mönster så tidigt som möjligt. Det hjälper ju inte folkhälsan att borgarna vill öka försäljningsställen för alkohol, inte heller att drogfria miljöer blir färre och färre. Jag känner mig däremot väldigt nöjd över att vi har ett beslut att våra folkhögskolor ska vara drogfria ställen! Det är ett slag för folkhälsan och för solidaritet för dem som på ena eller andra sättet har svårt att hantera bland annat alkohol.

Därefter fortsatte information om kvalitetsparametrar inom primärvården och årsrapporter från alla olika råd. Jag lyfte avsaknaden av könsuppdelad statistik vilket följde på diskussioner som jag hoppas kommer leda till att det kommer bli temaredovisningar i framtiden. Alla redovisar tex könsuppdelad statistik ett år, nästa socioekonomisk statistik osv. Vården måste jobba hårdare på att bli mer jämlik och jämställd, inte minst nu när samhället går åt andra hållet och ökar skillnaderna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar