tisdag 10 juni 2014

Det är dags att höja ambitionerna i den svenska förlossningsvården


IMG_5238Vänsterpartiet föreslår i vårbudgeten 500 miljoner vilket är den kanske största riktade satsningen på svensk förlossningsvård någonsin. Vi menar att det är dags att höja ambitionerna i den svenska förlossningsvården. Vi vill att man ska kunna känna sig trygg när man föder barn.
Den svenska mödra- och förlossningsvården håller absolut världsklass. Mycket av det kan vi tacka barnmorskorna för. De gör ett fantastiskt arbete. Men vi ser också hur de sliter hårt och hör barnmorskornas oro över sin arbetssituation. Barnmorskorna ger sitt yttersta för att ge gravida och födande kvinnor en säker och god vård. Men vi behöver göra mer för att garantera alla goda och trygga förlossningar.
Vänsterpartiet vill därför satsa stort på att höja de politiska ambitionerna för förlossningsvården. Vårt långsiktiga mål är att varje barnmorska endast ska ansvara för en förlossning i utdrivningsskedet. Detta ger barnmorskan full möjlighet att fokusera på den födande kvinnan och hjälpa henne genom förlossningen på ett tryggt och säkert sätt och skapar goda förutsättningar för en hög kvalitet i vården.
Vi vill genom en kraftfull ekonomisk satsning öka antalet barnmorskor, ge dem bättre arbetsvillkor och ge utrymme för landstingen att höja deras löner. För Kalmar läns del handlar det om att vi tillför 12 miljoner kronor per år för att förbättra förlossningsvården. Det är en kraftfull förstärkning som ger landstinget möjligheter att anställa fler barnmorskor, ge förutsättningar att jobba heltid, höja lönerna och satsa på en långsiktig kompetensförsörjning.
Vår satsning innebär också att vi aktivt kan arbeta med att minska förlossningsskadorna. Det ger besparingar i såväl mänskligt lidande liksom att det ger ekonomiska besparingar i vården. Vänsterpartiets satsning innebär också att vi kan lägga mer resurser på mödravården vilket är avgörande för att skapa trygga graviditeter och förbereda kvinnorna väl inför förlossning och föräldraskap.
Barnmorskorna och deras kollegor inom mödra- och förlossningsvården är våra hjältar. Men även hjältar kan slitas ut. Därför är vänsterpartiets satsning en nödvändighet för att kvinnor även i framtiden ska få trygga och säkra förlossningar.
Kaj Raving (V), riksdagskandidat
Linda Fleetwood (V), landstingsråd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar