torsdag 7 april 2011

Dagens citat

En mycket kort recension av dagens alla föreläsningar: -Här jobbar du säkert eller inte alls! -Varför kan piloter och oljearbetare jobba med checklistor men inte läkare? -Det hjälper inte att jobba med oraganisationen om man inte samtidigt jobbar med arbetsplatskulturen. -Medarbetarberättelser ökar motivationen. - Medborgarna måste få vara delaktiga i utformandet av allas hälsovård. - Från patientcentrerad omsorg till relationscentrerad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar