torsdag 14 april 2011

Regeringen sviker - igen!

Regeringen visar ännu en gång att kulturen inte är viktig. När så många scenkonstnärer, inte minst våra musiker i Kalmar Länsmusiken, drabbas av det orättvisa och nyckfulla pensionssystemet så väljer regeringen att svika. Regeringen bryr sig över huvud taget inte om att ta upp denna livsviktiga fråga i budgetpropositionen. Kulturinstitutioner tvingas att finansiera pensioner iställer för att lägga sin budget på verksamhet medan regeringen nonchalant ser på utan att göra något! Tänk om vi röd-gröna hade vunnit, då hade en miljard satsats på kulturen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar