onsdag 27 oktober 2010

Fler platser på rehabiliteringen och mer kultur!

Det är två av de satsningar som vi vill göra i landstingsmajoriteten. Vi vill utöka platserna på den medicinska rehabiliteringen på Västerviks sjukhus för att kunna ta emot fler patienter från länet och förkorta vårdtiden i Linköping. Patienter med ryggmärgsskador och traumatiserade hjärnskador är de prioriterade grupperna. Läs mer här.

Landstinget ger 50 miljoner till kulturen och föreningslivet via regionförbundet, anslagen kommer att räknas upp nästa år med 2% och dessutom vill vi ge ytterligare en miljon. Detta hoppas vi ska stärka länskulturen och vi kommer även att jobba för en tydligare koppling mellan kultur och hälsa. Det görs redan mycket inom det området på våra folkhögskolor men sjukvården bör också kunna rekomendera kultur för att folk ska må bättre. Det är faktiskt vetenskapligt bevisat att kultur förbättrar hälsan, läs Gunnar Bjursell.

För att göra landstingets konstskatter tillgängliga för allmänheten satsar vi även på att digitalisera den så att den finns på internet. På så vis är det många fler än patienterna som får uppleva all konst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar