måndag 31 mars 2014

Landstingets fantastiska folkhögskolor

I fredags hade vi folkhögskolestyrelse på Vimmerby Folkhögskola och som alltid blir jag imponerad över allt som de gör och med vilken entusiasm de tar sig an nya uppgifter. Trots att statsbidragen inte har ökat har våra fyra skolor ökat sitt deltagarantal med fler än vad länets alla fem folkhögskolor hade för tio år sedan!

47% av deltagarna saknar gymnasiekompetens, 28% har knappt grundskolan avklarad och 8 % har högskoleutbildning. 22% har en funktionsnedsättning och skolorna lägger ner ett jättejobb med individuella planer för var och en . Det krävs många finurliga särlösningar för att få en jämlik skola men det klarar skolorna med bravur liksom sina SMF -kurser (studiemotiveradefolkhögskolekurser för arbetslösa ungdomar). Dessutom tar de sig nu an nya uppgifter bland annat integrationsarbete, hälsa och kultur och läsfrämjande verksamheter.

Våra folkhögskolors arbete är enormt viktigt vilket vi måste framhålla lokalt, regionalt som nationellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar