tisdag 1 april 2014

Den vardagsnära psykiatrin

Idag var vi i landstingsmajoritetet på besök på Nybros hälsocentral. Där har man haft en psykolog i snart tio år och nu med nya satsningen så är de två som finns för alla nybrobor. De har kommit långt i arbetet med att vara en del av hälsocentralen så att de olika professionerna tillsammans kan se hela människan. Det är en viktig del i arbetet som psykolog på en hälsocentral, att finnas till även för de övriga medarbetarna och hjälpas åt med patienterna när det behövs.

De möter och hjälper patienter med ångest och depression men även tex STROKEpatienter att klara av sin nya tillvaro. Dessutom har en av psykologerna börjat med att ha föreläsningar om sömn. På så vis hoppas de hjälpa en del av alla de som pga stress eller annat fått sömnproblem och minska användningen av sömnmedicin.

Det känns riktigt bra att vi har satsat på vardagsnära psykiatri för alla över arton år och att vi nu även har lagt in pengar för att få till det för barn och unga också.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar