torsdag 3 april 2014

Anhörigvård

Idag kom Nationellt kompetenccentrum anhöriga till Regionförbundets styrelse och berättade om sitt viktiga arbete, som de dessutom gärna skulle vilja göra till ett flaggskepp för Kalmar län. Varför inte?

Det är väldigt många som vårdar sina anhöriga och inte bara vuxna utan även alldeles för stort antal barn som tar hand om sjuka, funktionsnedsatta ich missbrukande föräldrar. Självklart ger detta negativa effekter på dessa barns hälsa och studier.

När barn är sjuka är det nästan alltid en kvinna som är anhörigvårdare och tre fjärdedelar av de som vårdar vuxna är också kvinnor. Det ökar den sociala skillnaden då många går ner i arbetstid eller slutar helt vilket ger först minskad inkomst sedan lägre pension.

En stark välfärd med stort stöd från kommun, landsting och stat är nödvändigt för att kunna förbättra och förändra särskilt kvinnors och barns utsatta situation! Ett starkt vänsterparti är garanten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar