måndag 15 februari 2010

Landstinget - en välarbetad koloss!

Vägen till oss politiker kan säkert kännas lång för många ute i landstingets verksamheter. Därför är det viktigt att vi kommer till dem, för att få se hur allt fungerar men främst för att personalen ska få en chans att berätta hur de har det, om det finns problem och vilka möjligheter till lösningar som de ser. Vi har besökt sjukhus och primärvård i Oskarshamn och sjukhuset i Kalmar. Det som har mött oss är en engagerad och stolt personal som särskilt genom projektet "Varje dag lite bättre" kan se på sin verksamhet med nya ögon och lyckats göra förändringar som gynnar patienterna men även personalen. Det har även gjort att landstinget i Kalmar län toppar i många jämförelser, allt från tillgänglighet till tobalsavvänjning. Visst finns det fortfarande utmaningar men vi har ett bra utgångsläge och en helt fantastisk personal!

By the way,
ny vecka,
ny Linda
http://www.youtube.com/watch?v=WahcmOU1VY0

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar