onsdag 23 februari 2011

Tillgänglighet är en rättighet

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. För våra medborgare med funktionsnedsättningar blir de orden ofta utan mening. Sakta men säkert har levnadssituationen för dessa grupper försämrats. Tillgänglighet på arbetsmarknaden, tillgänglighet till offentliga lokaler och möjligheter att vistas i det offentliga rummet har inte blivit bättre.

Vänsterpartiet vill kraftfullt arbeta för förändringar i samhället. Bland annat genom att skapa en antidiskrimineringslag mot alla former av diskriminering, där funktionsnedsatta inkluderas och med krav på bättre tillgänglighet i inne- och utemiljö. Vi vill även ge ett extra stöd till funktionsnedsatta för att komma in i arbetslivet, bland annat med ett utvecklingsår med särskilt stöd för att studera, personlig arbetsförmedlare, personliga så kallade lönebidrag och arbetshjälpmedel.

Alla människors lika värde får inte reduceras till en tom fras. Alla människor ska ha tillgång till de möjligheter som ger livet kvalitet. Tillgänglighet för alla är en rättighet.

Linda Fleetwood
Landstingsråd (V)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar