tisdag 27 april 2010

Jämlikt samhälle är basen för jämlik hälsa!

Idag har jag varit på en utbildningsdag om barnkonventionen i Oskarshamn. Där hölls en intressant föreläsning av Staffan Jansson, barnläkare och professor. Han visade på global, europeisk och svensk statistik som entydigt visade på den starka kopplingen mellan ett ekonomiskt ojämlikt samhälle och den höga siffran av barns dåliga hälsa med fetma och t o m sämre läsförmåga. Naturligtvis toppade USA!

En studie gjord i Leksand visade att av ca 800 barn kommer ca 103 att marginaliseras på olika sätt som genom t ex arbetslöshet, alkoholism, kroniskt sjuka. Förutom det personliga lidandet som naturligtvis är det värsta kostar det samhället mycket. Det skulle kosta landstinget 38 miljoner kronor plus ca 900 miljoner o produktionsbortfall! Om man skulle satsa tidigt på de barn som lever i ekonomisk utsatthet skulle man få tillbaka de preventionspengarna bara genom att rädda ett enda barn från att marginaliseras!

Att högerregeringen har sänkt taket för tillfällig föräldrapenning från 10 till 7,5 basbelopp och ersättningsnivån för alla föräldralediga till 77,6 % ökar istället fattigdomen bland småbarnsföräldrar.

En jämlik inkomstfördelning lägger grunden för friska människor och det är vi som utgör basen för fortsatt välfärd, demokrati och fred!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar