onsdag 14 april 2010

Socialistiska genusglasögon!

Visste väl att det uttrycket skulle irritera någon, men att det som irriterar centerns ledare i landstinget mest, är tydligen att det är nytt i hans öron. Kanske säger det mest om centern, att i det partiet måste alla använda samma språkbruk annars viner partipiskan. Inte underligt att de har problem med kärnkraftverken, stoppa/bygg......vilket ord är rätt för i år???? Att min företrädare inte uttrycker sig som jag är väl inget konstigt, vi är helt olika individer, med olika bakgrund och olika intressen och i vårt parti ser vi det som något berikande. Att vi däremot jobbar mot samma mål är det ingen tvekan om. Vi är båda med i ett parti som är socialistiskt. Inget nytt med det. Det är även feministiskt där genusvetenskapen har en central roll, inte heller något konstigt.

Vidare hävdar Jonsson att jämställd vård är "ett helt bortspelat begrepp i landstinget i Kalmar län". Det är ett grovt förtal som i första hand drabbar de medarbetare som jobbar med det! För det finns de som systematiskt har arbetat för jämställd vård hela mandatperioden. Många mätningar med könsuppdelad statistik har gjorts och första januari i år togs likabehandlingsplanen och dessutom har vi lönekartläggning för jämställda löner.

Jag jobbar med genus i skolan och det är inte lätt för det handlar om att se mönster i ett vardagligt beteende, att vi faktiskt bemöter människor olika pga kön. Har man inte verktygen är det nästan omöjligt. Därför är jämställdhetsarbetet ett arbete som måste pågå hela tiden men det börjar med att övertyga om att det faktiskt finns skillnader. Att läkemedel, hjälpmedel och metoder är formade efter en norm, som är mannen, är inte svårt att uppmärksamma och mäta och därmed ändra men det är det andra, upplevelserna och bemötandet, dvs det omätbara som är det svåra att komma till rätta med.

Socialism utgår från människors förmåga och efter deras behov och det är viktigt att ha de glasögonen på sig när man ska arbeta för jämlik vård! Genusglasögonen måsta man ha på för att kunna se förhållandet mellan könen som präglar vårt samhälle och då även vården! Kanske ett nytt begrepp att uttrycka men ett gammalt och självklart sätt för oss vänsterpartister att se på samhället och dess instanser!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar