torsdag 9 september 2010

Kultur!

Jag tycker att det är lite trist när jag läser i tidningen att inga partier vill satsa på kulturen. Det tycker jag är helt fel. Nationellt vill vi återinföra gratis inträde till museer liksom stödet till En bok för alla och till kulturtidskrifterna. Och då vi vill ha världens bästa välfärd så ingår naturligtvis kulturen där, det är en del av välfärdsbegreppet. Lokalt har vi även kallat media flera gånger, varav vissa gånger förgäves, för att berätta om de satsningar vi vill göra i länet. Vi har ett Må bra program där vi för fram vikten av idrott och kultur för en god fysisk och psykisk hälsa. Vi vill höja stödet till Smålandsidrotten med tre kronor per invånare. Detta kan ge ökade möjligheter och större tillgänglighet för barn och ungdomar att delta brett i idrottslivet. Vi vill satsa 2,5 miljoner kronor årligen på länets kulturinstitutioner och 500 000 årligen för att införa och utveckla Kultur på Recept.

Vid förra valet satsade vi också och det var något som de borgerliga partierna sa nej till!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar