måndag 6 september 2010

Mer resurser till psykiatrin!

Vänsterpartiet satsar på psykiatrin. Vi vill ha mer resurser till neuropsykiatrin för att fler utredningar ska kunna göras. Det är ett ökande antal som vill bli utredda om de har en "bokstavskombination", inte bara barn och ungdomar utan även de som har fastnat i missbruk och i kriminalitet. Att upptäcka detta så tidigt som möjligt kan vara avgörande. Vi vill även öka kunskaperna kring och utveckla behandlingen inom ångest och depression. Där gör Unga Vuxna en stor insats för att fånga upp ungdomar mellan 16 - 24, därför vill vi jobba för att Unga Vuxna ska fortsätta att utvecklas över hela länet. I kommunerna måste vi slåss för att skolkuratorerna ska finnas kvar och få utökad tid. De finns på plats och kan ta hand om de barn och ungdomar som behöver stöd eller bara behöver prata med en vuxen. I landstinget ska ett pilotprojekt starta med KBT(Kognitiv beteende terapi) på internet. På så vis kan vi öka tillgängligheten och det blir en vinst för både patienterna och samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar