torsdag 18 november 2010

En kul nyhet jag missat

Att man ska vara försiktig när man studerar och skriver uppsatser varifrån man tar sina källor vet väl alla, men att man kan plagiera till och med i en motion trodde jag inte. Detta konststycke har tydligen Jan R Andersson (M) tillsammans med tre kamrater lyckats med. De är nu JK-anmälda efter att ha använt stora delar av någons artiklar, utan källhänvisning, i en motion om "förbud mot diskriminering enligt jantelagen". Dessa artiklar var skrivna i Wikipedia, som är gratis och tillgänglig för alla, men för att ta material därifrån måste man följa den gällande licensen. Nu krävs motionärerna på skadestånd. Det blev en dyrköpt gratisinformation!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar