måndag 15 november 2010

Regeringen gör det igen!

Det ska sparas på järnvägarna! Vi som redan har problem med infrastrukturen ska straffas lite till. Ungefär samma medicin som borgarna har gett till de sjuka när de tvingar dem att bli utan sjukersättning. Sparka på dem som ligger. 700 miljoner i minskat underhåll till järnvägarna kommer att leda till ökade driftsstörningar och allmänt kaos. Färre kommer då att åka och det blir än mer omöjligt att locka företag att använda sig av järnvägen istället för lastbilar. Miljömålen känns inte möjliga att uppnå!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar