onsdag 2 juni 2010

Inget nytt under solen!

Ohälsan är klassbunden!
Det har nu forskats fram att ADHD drabbar främst de barn som bor hos bara en förälder med dålig ekonomi. Liknande gäller för de vuxna som har fått den diagnosen, de har sämre livskvalitet. Det är bra att det forskas kring denna diagnos som har visats sig vara mer vanlig än man tidigare trott. Det är inte bara hos barn och ungdomar man har sett det utan även hos många vuxna missbrukare och kriminella. Därför är det viktigt att vi i landstinget ökar möjligheterna för att genomföra fler undersökningar och ge stöd åt dem som har ADHD.
Att livet är svårare och mer ohanterlig ju sämre man har det ekonomiskt behövs det inte forskas om för det är ganska självklart. Därför är det än mer sorgligt att vi har en regering som ökar klyftorna och försvårar livet för dem som redan har det svårt. Byt regering!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar