tisdag 1 juni 2010

LOVen

Lagen Om Valfrihet- det låter bra men det handlar enbart om att kommuner ska betala privata aktörer för det arbete som kommun/landsting alltid har utfört. Det brukaren kan välja är vilket företag som ska göra jobbet, inte vilka tjänster som brukaren vill ha utförda! Vilken valfrihet är det? 300 miljoner har fördelats i stimulansbidrag till landets kommuner för att uppmuntra kommunerna att införa LOVen. Dessa pengar hade istället kunnat utnyttjas för att förstärka resurserna inom hemtjänsten. Dessutom har kommuner och landsting varit tvungna att lägga tid på avtal och kontroller och staten har lagt tid och pengar på att ändra socialtjänstlagen, sekretesslagen och lagen om allmänna förvaltningsdomstolar. Det kostar att urholka det gemensamma ägandet och lämna över det till vinstdrivande företag! Och vem betalar??

Igår var det fullmäktige i Mönsterås och då diskuterades LOVen och S, V och MP röstade förgäves emot det. Risken med konkurrensutsättning av tjänster inom vården är att personalen skärs ner och lönerna pressas. Det kan även ge öppningar för privata sjukförsäkringar och då är det i första hand plånboken och inte behoven som styr.

Vänsterpartiet tycker det är bättre att öka samarbetet inom vård och omsorg. Vi vill utveckla den offentliga sektorn, öka demokratin, korta beslutsvägarna och ge patienter och personal mer inflytande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar