fredag 4 juni 2010

Valrörelse ja!

Visst är det fullt ös på valrörelsen men ibland ter den sig på sånt vis att man förstår dem som är negativt inställd till politiker. Visst är det väl ändå så att alla vi som jobbar med politik gör det för att vi tror på något. Att vi ska kunna vara med och förändra till det bättre. Men just i valrörelsetider tar alla till vilka knep som helst för att få uppmärksamhet. Men för den som ska rösta så gäller det att se igenom dessa politiska utspel och tänka efter vilken typ av samhälle man vill ha. Ett där var och en får ta helt eget ansvar, se till att klara sig själv i goda som dåliga tider, utan att ta hänsyn till dem som inte har fått samma möjlighet att påverka sitt eget liv. Funkar bra så länge man har pengar eller är ung och har full arbetskapacitet. Eller ett där vi tillsammans ser till att alla solidariskt ska få ta del av den välfärd som vi i Sverige kan åtnjuta. Där jag under en period av livet får ge av mitt överflöd för att de som saknar möjligheter ska få det drägligare, men med den vetskapen att händer det mig något, allt ifrån arbetslöshet till olycka som gör mig funktionsnedsatt, så får jag den hjälp jag behöver även om jag inte kan betala för det. Jag hoppas och tror att de flesta vill ha det samhälle jag beskrev sist och då är det INTE borgerliga partier som gäller!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar