torsdag 24 juni 2010

Kultur och Idrottt= Hälsa

Idag har vi i Vänsterpartiet i Kalmar Län offentliggjort den satsning som vi vill göra. Hälsa måste samverka med kultur och idrott för att ge alla människor större möjlighetet till att må bättre. Vi vill att Smålandsidrotten ska få mer pengar. Det ökade stödet ska ge barn och ungdomar bättre möjlighet att hitta den idrott de trivs med och öka tillgängligheten för funktionshindrade att kunna delta i idrottslivet. Vi vill även stärka stödet till länets alla kulturinstitutioner. Kulturen är nödvändig för yttrandefriheten, välfärden och demokratin. Det finns det även forskning om. Därför vill vi också satsa pengar på Kulturaktivitet på Recept. I samarbete mellan den medicinska professionen och länets kulturinstitutioner liksom de lokala kulturorganisationerna hoppas vi att Kultur på Recept ska fungera på liknande sätt som Fysisk aktivitet på Recept.
Idrott och Kultur är viktiga ingridienser för att skapa ett rättvist, jämlikt och jämställt samhälle därför måste de vara tillgängliga för alla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar